Grafik zajęć 2017/2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07.00
Thriatlon
07.00 - 08.00
08.00
Początkujący
08.30 - 09.15

Grupa 3.0
09.15 - 10.00
09.00
10.00
Zaawansowani
10.00 - 10.45

Początkujący
10.45 - 11.30

Początkujący
11.30 - 12.15
11.00
12.00
16.00
Grupa 2.0
16.00 - 16.45
Zaawansowani
16.45 - 17.30

Początkujący
17.30 - 18.15
Początkujący
16.45 - 17.30

Grupa 2.0
17.30 - 18.15
17.00
18.00

Poniedziałek

Czwartek

Piątek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07.00
Thriatlon
07.00 - 08.00

Poniedziałek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00
Początkujący
08.30 - 09.15
09.00
10.00
Początkujący
10.45 - 11.30

Początkujący
11.30 - 12.15
11.00
12.00
16.00
Początkujący
16.45 - 17.30
17.00
Początkujący
17.30 - 18.15
18.00

Czwartek

Piątek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
16.00
Grupa 2.0
16.00 - 16.45
17.00
Grupa 2.0
17.30 - 18.15
18.00

Poniedziałek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00
Grupa 3.0
09.15 - 10.00

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
10.00
Zaawansowani
10.00 - 10.45
16.00
Zaawansowani
16.45 - 17.30
17.00

Czwartek

Sobota

No events available!