szkolka_851_315

Badania 7000 dzieci w wieku od 3 do 5 lat przeprowadzone przez Griffith Institute for Educational Research dowodzą, że te z nich, które uczestniczyły w zajęciach pływania:

  • piszą, czytają i liczą lepiej niż te, które nie uczyły się pływać
  • mają wyższe umiejętności posługiwania się językiem (10 miesięcy do przodu), wyższe umiejętności wypowiadania się (11 miesięcy do przodu), wyższe zdolności matematyczne (6,5 miesięcy do przodu)
  • łatwiej i skuteczniej zapamiętują historie (17 miesięcy do przodu)
  • efektywniej rozumieją przekazywane im wskazówki (20 miesięcy do przodu)
  • są szybsze i silniejsze fizycznie

– w badaniu ustalono, że rozwój dzieci wynikający z uczestniczenia w zajęciach z pływania był niezależny od ich płci i statusu ekonomicznego ich rodzin.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że średni wiek badanych osób wynosi 50 miesięcy wyniki są zdumiewające. Zobaczcie sami! Osobiście widzę ten wpływ od dawna – uczę te małe osoby od 15 lat.

http://www.northernarena.co.nz/wp-content/uploads/2012/11/early-year-swim-interim-report-2012.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=-Pu_ZPQFwP0&feature=youtu.be

Leave Your Reply